אכל

אכל
אָכַל(b. h.; √אך to rub, cmp. אָנַךְ) 1) to gnaw, eat, consume. Inf. in Y. freq. לֹוכַל = לֶאֱכֹול. Ber.I, 1; a. v. fr. 2) trnsf. to absorb, occupy, take away. Y.Shebu.VII, 38a בשרבית אֹוכֶלֶת בו when interests gnaw on (absorb) the property. Y.Erub.IV, 21d bot. ד׳ אמות אֹוכְלֹותוכ׳ four cubits entering into the area of Tiberias. Num. R. s. 4 כמה לוחות אֹוכְלֹות how much space did the tablets occupy ? B. Bath.14a (interchanging with איגרות, Var. אוגדות, v. Rabb. D. S. a. l. note 5, 6). 3) (euphem.) to sleep with. Keth.V, 9, differ. of opin. ib. 65b; Y. ib. 30b top a. bot. Nif. נֶאֱכַל to be eaten Zeb.I, 3; Ber.I, 1; a. fr. Pi. אִיכֵּל to consume, burn. Tam.I, 4 המְאוּכָּלֹות הפנימיות (Talm. ed. המעו׳) the thoroughly lighted coals in the centre; Y.Yoma II, 39c. Hif. הֶאֱכִיל to give to eat, cause to eat. Keth.V, 3 היבם אינו מַאֵכִילוכ׳ the Yabam does not transfer the privilege of eating Trumah to his sister-in-law. Kidd.31a יש מאכילוכ׳ one may feed his father on pheasants ; a. fr. Hithpa. a. Nithpa. הִתְאַכֵּל, נִתְאַכֵּל 1) to be consumed, burnt up, digested. Ber.VIII, 7 עד כדי שיִתְאַכֵּלוכ׳ Ar. (ed. שיתע׳) until the food is digested (or absorbed) in his bowels. Tam.II, 1; a. e. 2) to be worn off, spent. Snh.VI, 12 Y. ed. נתא׳ הבשר (Mish. 6 נתע׳) when the flesh of the corpse was gone. Cant. R. to IV, 4 שלא נתא׳ אחת מהן none of them was worn off. Kidd.59a נתא׳ המעות the money was spent; a. e.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем со сдачей теста

Look at other dictionaries:

 • אכל קש — אכל חרא; נחל אכזבה, סבל קשות {{}} …   אוצר עברית

 • אכל — 1 v. הוזן, ניתן לו אוכל, הוגש מזון לפיו, הונק; כולכל, פורנס, נתמך; מכרו לו, קנה , סידרו אות 2 v. להזין, לספק אוכל, לשים מזון בפי , להגיש לפה, להשביע, להניק; לכלכל, לפרנס, לתמוך; לסבן , למכור 3 v. להילעס, להיבלע, להיטרף; להיצרך; להישמד, להיהרס,… …   אוצר עברית

 • אכל את זה — האמין לבדותה, קנה את מה שאמרו לו {{}} …   אוצר עברית

 • אכל טוב — אכל מזון איכותי וטעים, אכל בצורה מוסדרת {{}} …   אוצר עברית

 • אכל לשובע — אכל די צרכו, התמלא, זלל {{}} …   אוצר עברית

 • אכל לשובעה — אכל די צרכו, התמלא, זלל {{}} …   אוצר עברית

 • אכל כמו ציפור — בקושי אכל, אכל מעט מאוד {{}} …   אוצר עברית

 • אכל אותו מבפנים — ייסר אותו, אכל לו את הלב, הציק לו {{}} …   אוצר עברית

 • אכל בכל-פה — זלל, טרף, אכל באופן גס, הפגין גרגרנות {{}} …   אוצר עברית

 • אכל כמו חזיר — זלל, טרף, אכל בכל פה {{}} …   אוצר עברית

 • אכל אותה — הפסיד, נחל מפלה, נפל בפח {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”